Samiska undantagsvatten

Vindelälvens naturreservat erbjuder ett av Sveriges bästa fisken efter röding och öring. Många av dessa vatten ligger avlägset i väglöst land och det är helikopter eller hästryggen som gäller för att komma dit. Vatten som Ältsån, Laivajukke, Skeblesjön, och delar av Vindelån är helt stängda vatten. Detta innebär att man måste boka sitt äventyrsfiske via något av företagen i byn och sedan reser man ut tillsammans med en guide. Boende sker i permanenta kåtor eller tältkåtor vilket ger ett bekvämt liv även om man är långt ute i vildmarken. Vi kan bara rekommendera sugna sportfiskare att boka i tid för det finns inte så många platser per år på de samiska undantagsvattnen.

Ammarnäsöringen

Ammarnäsöringen är en helt unik stam av storvuxen brunöring. Öringen leker i älven där smolten också växer upp sina första år innan den går ut i de stora sjöarna för att växa till sig. Efter ett par år med en diet av sik och andra fiskar i sjöarna blir öringen lekmogen och söker sig tillbaka till de områden den föddes på. Redan kring midsommar, långt före leken, börjar fiskarna göra små besök i älven och de går aldrig in i den riktiga leken förrän efter det att vårt fiske har slutat. De minsta öringarna väger kring två kilo och de största uppåt sju-åtta kilo och det är storleken som gjort dem berömda över hela Europa. Kom till Ammarnäs och pröva din egna lycka, eller skicklighet på några av de största öringar du kan fånga med flugspö.

Förstaklassiskt Harrfiske

Tjulån och Vindelälven inom Ammarnäs FVO håller talrik och riktigt stor harr. Tjulån är berömd som harrvatten och Vindelälven är kanske ännu bättre. När vi dykinventerar se vi ett antal riktigt stora fiskar varje gång. I Tjulån flyttar de runt lite under säsongen men då hela ån är lättillgänglig är inte detta något problem utan snarare en extra krydda för sportfiskaren. I Vindelälven är det speciellt Sjöforsens nacke och området kring Järnforsen som är heta, alltid. Besök gärna Ammarnös FVO's webbplats för en utförlig beskrivning av våra harrvatten i Ammarnäs närområde. Harrsäsongen pågår långt in på hösten och fisketrycket är då betydligt lägre än tidigare på säsongen vilket ger besökarna lite extra lugn och ro.