Eldning – Läs Vindelfjällens kaffekokarskola på hemsidan.
Det är viktigt att elda med förnuft! Ibland kan eldningsförbud råda.

Övernattning – Hotell, vandrarhem och stugbyar finns i
angränsande byar.

Utflykt med bil – Det är lätt att nå gränsområdena till
Vindelfjällens naturreservat med bil, tack vara ett välutbyggt nät
av småvägar.

Båttaxi – Båttaxi körs på Tjulträsken och Tärnasjön. Kontakta
turistinformation eller naturum för mer information.

Flyg – Till Hemavan går flyg Hemavan–Arlanda så gott som dagligen.

Buss – Det går länsbussar till alla orter kring reservatet, längs
väg 363 och Blå vägen. Exempelvis kan du åka både Umeå–Hemavan
och Umeå–Ammarnäs så gott som dagligen. Lapplandspilen trafikerar
Stockholm–Hemavan tre–fyra gånger i veckan.

Tåg – Till Umeå och därifrån buss till Hemavan eller Ammarnäs.
Inlandsbanan till Sorsele och vidare till Ammarnäs eller Hemavan.
Tåg till Mo i rana och hyrbil eller buss till Hemavan.
Mellan Mo i rana och Hemavan är det 100 km.

Mat, bensin, service och friluftsutrustning
Bensinstationer och matvarubutiker finns i Storuman,
Sorsele,Ammarnäs, Tärnaby, Hemavan och Slussfors. Sorsele,
Storuman, Hemavan och Tärnaby har välsorterade sportaffärer.
För mer detaljerad information hänvisas till turistinformationen
eller naturum i någon av orterna.

Jakt och fiske – Bestämmelser om jakt och fiske i Vindelfjällens
naturreservat kan variera från år till år. Kontakta Fiskecentrum
i Ammarnäs, Sorsele eller Tärnaby för mer information.
Naturum och turistinformation kan också hjälpa dig.


Bestämmelser i naturreservatetDet är förbjudet
att; störa djurlivet, jaga andfågel och vadare, störa rennäringen,
klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo,
lya eller gryt än 100 meter. Fågelskyddsområdet Mársevággie har
beträdnadsförbud 15 maj – 1 augusti. Skoterkörning är ej tillåtet
utom på särskilda leder. För allmänheten är det förbjudet att fälla
växande eller döda träd eller göra åverkan på växtlighet, torrträd
och vindfällen. Du får ta ved till kaffeelden. Hjälp oss skydda naturen
genom att följa reservatsbestämmelserna!


Renhållning – Håll naturen ren! Den som orkar bära med
sig förpackningar ut i naturen orkar också ta tillbaka dem.
Förvaltning och administration – Vindelfjällens naturreservat
förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län. För mer
information skriv till; Länsstyrelsen i Västerbottens län, Naturvårdsenheten, 901 86 Umeå eller besök www.vindelfjallen.se


Naturbevakare – Länsstyrelsens naturbevakare sköter tillsyn
och inventeringar i reservatet. Kontakta naturreservatets
naturbevakare via länsstyrelsens växel 010-225 40 00.